Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i GjøvikHøgskolen i Gjøvik tilbyr studier innen fagområdene helse, IT, teknologi, media og økonomi og ledelse på års-, bachelor- og masternivå, samt en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Flere av høgskolens studier er HiG alene om å tilby i Norge.

Totalt studerer ca. 2700 studenter på høgskolen. Med et samlet campus har du alt du behøver på samme sted: forelesningsrom, datasaler, bibliotek, lesesal og kantine.

 

Huset

«Huset»Huset på Kallerud er et sosialt samlingspunkt for studenter på Gjøvik. Huset har to etasjer. I 1.-etasje er det pub/café, og i 2.-etasje er det er et litt større lokale som brukes til konserter, diskotek, større møter, dansing, osv. Huset ble bygget i 1998 som et flerbrukshus, og hvis du trenger litt plass å utfolde deg på, er det fullt mulig å bruke Huset til det meste.

 

 

Darling

darlinglogoDarling er linjeforeningen for mediefag ved Høgskolen i Gjøvik (medieledelse, mediedesign og medieproduksjon). Vi vil fremme kreativitet og motivasjon hos studentene, og få et godt samhold mellom medielinjene. Vi er opptatt av å ha kontakt med næringslivet for å gjøre mediestudentene fra Gjøvik bedre kjent med bransjen, og for å gi dem muligheten til å skape nettverk.

RIK

RIK - Linjeforeningen for økonomi og ledelse

RIK er linjeforeningen for økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik, hvor alle studentene ved denne linjen automatisk er medlem. RIK ønsker å jobbe for å skape relasjoner mellom studenter på høgskolen og næringslivet. RIK arbeider kontinuerlig for å knytte sterke bånd til næringslivetfor at studentene fra Høgskolen i Gjøvik skal bli en verdifull ressurs for næringslivet i regionen.

 

SOPP

SOPP står for Studentsamskipnaden i Oppland.Studentsamskipnaden i Oppland SOPPs oppgave er å tilby relevante produkter og tjenester til studievirksomheten ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer. Gjennom et nært samarbeid med høgskolene og vertskommunene, skal SOPP med sine virksomheter bidra til og gjøre det lettere og mer attraktivt å ta høyere utdanning i Oppland.

 

LOGIN

Login

Styret

Styret

Vedtekter

Vedtekter

Kontakt oss

Kontakt oss