Hole kommune søker ingeniører22/05/14

Til Areal- og byggesaksavdelingen søker Hole kommune ingeniører innen fagområde geomatikk. I stillingen vil hovedarbeidsområde være oppmåling og saksbehandling etter Matrikkelloven, der du vil være en viktig bidragsyter for å sikre gjennomføring og dokumentasjon av arealutviklingen i kommunen. Hole kommune er en kommune som lykkes og har høye ambisjoner om videre utvikling av Hole kommune som et godt sted å bo og arbeide.

Se mer om stillingen på Hole kommunes nettside. Søknadsfrist er 6. juni 2014.

0test_twitter