Teknologi, design og ledelse

Teknologi, design og ledelse

I første del av TDL studiet tilegner du deg:

  • Praktisk ferdighetstrening i analyttisk tegning, formgivning, farge og overflate.
  • Basiskunnskap om produksjonsmetoder.
  • Basiskunnskap om bedrifter.
  • Kommersialiseringstankegang som bygges opp gjennom markedsføring og merkevarebygging.

I neste del av TDL studiet etablerer du:

  • Grunnlag for formanalyse, det å se produktet i samfunnsmessig sammenheng.
  • Grunnlag for å lede designprosessen.
  • Grunnlag for bruk av moderne designverktøy og det å kunne gjøre ett selvstendig prosjekt der studiets emner og metoder benyttes.
  • Du vil lære hvordan velge riktige produksjonsprosesser, hvordan markedsføre og hvordan bygge en merkevare. Hvordan lede bedrifter generelt, hvordan lede en designprosess og hvordan lede selve produksjonen. Du lærer hvordan å utføre beregninger i prosessen samt å bruke statistikk i arbeidet med kvalitetsledelse.

Karrieredag

Karrieredag

Bedriftspresentasjoner

Bedriftspresentasjoner

Ingeniør Bygg

Ingeniør Bygg

Ingeniør Elektro

Ingeniør Elektro

Ingeniør Maskin

Ingeniør Maskin

Geomatikk

Geomatikk

Fornybar Energi

Fornybar Energi

Byggledelse

Byggledelse

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing