Ingeniør Maskin

Ingeniør Maskin

Maskin har to studieretninger

Industriell design
Bak nesten alt teknisk utstyr står det en ingeniør med bakgrunn fra industriell design. Han eller hun skal vurdere hvordan produktet skal designes, hvordan produksjonen skal ledes og kvaliteten sikres, samtidig som det stilles miljøkrav man må forholde seg til. Studieretningen gir deg kunnskaper i kreativ problemløsning ved å studere prosessen fra idé til ferdig produkt, foreta materialvalget til og styrkeberegningen av statiske og dynamiske konstruksjoner. Du får gode ferdigheter i datasimulering og etterprøving i laboratoriet, hvordan velge produksjonsmetoder og hvordan designe produksjonsprosesser.

Lean Manufacturing
Lean som metode betyr at den riktige prosessen vil produsere de riktige resultater ved å forhindre sløsing av tid og ressurser i en verdikjede. Dette kan for eksempel være en stor lagerbeholdning, uutnyttet kreativitet, venting og overproduksjon. Studieretningen gir deg kunnskaper om deler av verdikjeden som produksjonsprosesser, økonomi, materialer og statistiske variasjoner i alle ledd i kjeden. Du får gode ferdigheter i datasimulering og etterprøving i laboratoriet, hvordan velge produksjonsmetoder og hvordan utforme produksjonsprosesser uten sløsing.

Karrieredag

Karrieredag

Bedriftspresentasjoner

Bedriftspresentasjoner

Ingeniør Bygg

Ingeniør Bygg

Ingeniør Elektro

Ingeniør Elektro

Teknologi, design og ledelse

Teknologi, design og ledelse

Geomatikk

Geomatikk

Fornybar Energi

Fornybar Energi

Byggledelse

Byggledelse

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing