Ingeniør Bygg

Ingeniør Bygg

Bachelor i ingeniørfag bygg har tre studieretninger:

Konstruksjon

Studiet er spisset mot beregning av betong-, stål- og trekonstruksjoner, hovedsaklig bygging av hus med forskjellige størrelser og funksjoner.
Men konstruksjonsprinsippene lar seg også anvende for broer, plattformer og andre byggverk. Følgende temaer blir behandlet spesielt: statiske beregninger, DAK (dataassistert konstruksjon) og konstruksjonslære.

Prosjektledelse

Studiet retter seg først og fremst til deg som er interessert i å arbeide på eller i tilknytning til byggeplasser, der du bidrar i selve oppføringen av byggverket. For å kunne håndtere ulike roller og oppgaver i byggsaker, må du ha både god teoretisk kompetanse og evnen til å samarbeide med andre aktører. Studiet legger derfor spesielt vekt på gode basiskunnskaper i tekniske fag slik at du skal få et best mulig fundament å arbeide videre på.

Landmåling

En bygningsingeniør med spisskompetanse i landmåling har en svært sentral rolle som stikningsingeniør innenfor bygg og anlegg – både på land og til sjøs. Byggeprosess innebærer plassering, masseberegning og dokumentasjon i henhold til plan, kontrakt og standarder. Studiet gir en fordypning i geomatikkfagene landmåling, stikking, kartlegging, GPS, eiendomsjuss, terrengmodeller, 3D-modeller og GI S (Geografiske informasjonssystemer).

Karrieredag

Karrieredag

Bedriftspresentasjoner

Bedriftspresentasjoner

Ingeniør Elektro

Ingeniør Elektro

Ingeniør Maskin

Ingeniør Maskin

Teknologi, design og ledelse

Teknologi, design og ledelse

Geomatikk

Geomatikk

Fornybar Energi

Fornybar Energi

Byggledelse

Byggledelse

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing