Geomatikk

Geomatikk

Geomatikkstudiet kombinerer landmåling og satellittposisjonering med informasjonsteknologi. I løpet av studiet vil du få god fagkompetanse og IT-kunnskap med vekt på bruk av ulik fagprogramvare, programmering og databaser. Geomatikk tar for seg behandling av stedfestede data (geodata) ved hjelp av digitale teknikker. Fagfeltet omfatter oppgaver innen:

  • Registrering/måling
  • Behandling/systematisering/lagring/anvendelse/analyse/forvaltning/ presentasjon av stedfestet informasjon på land og til havs.

Prosjektarbeid er en stor del av studiet der du jobber med konkrete problemstillinger, samt praktiske øvelser i landmåling og bruk av ulik programvare. Studiet vil i også gi deg gode muligheter til å jobbe med nettbaserte metoder, noe som gir fleksibilitet i forhold til når du studerer. Studiet er spesielt velegnet for de som har stor interesse for data og moderne teknologi.

Studiet gir mulighet til spesialisering innen:

  • Eiendomsdata (DEK)
  • Produksjon og forvaltning av geodata
  • Satellittgeodesi, grunnlagsnett
  • Planlegging, areal, ressurs og miljø
  • Stikking på bygg og anlegg

Det tredje studieåret vil i stor grad åpne for individuell tilpasning av studiet, der det i høstsemesteret også er lagt til rette for opphold ved flere andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Karrieredag

Karrieredag

Bedriftspresentasjoner

Bedriftspresentasjoner

Ingeniør Bygg

Ingeniør Bygg

Ingeniør Elektro

Ingeniør Elektro

Ingeniør Maskin

Ingeniør Maskin

Teknologi, design og ledelse

Teknologi, design og ledelse

Fornybar Energi

Fornybar Energi

Byggledelse

Byggledelse

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing