Fornybar energi

Fornybar energi

Studiet vil se på mange former for alternative energikilder der fokus vil være på fornybare energikilder. Dette omfatter kunnskaper innen vannkraft, bioenergi , solenergi, geovarme, vindkraft og tilhørende tekniske løsninger. Studiet vil gi solide kunnskaper i teknologier for produksjon, leveranse, styring, bruk og distribusjon av fornybare energiformer.

Studiets innhold

Samspill mellom ulike energibærere er et tema som vil stå sentralt i planleggingen av fremtidige energisystem. Fjernvarme, elektrisitet eller pellets – hva skal vi bruke til oppvarming? Kanskje en kombinasjon gir den beste løsningen både for lommebok og miljø? Uavhengig av hva som skjer med oppvarmingen, så er samfunnet helt avhengig av elektrisitet. Skal elektrisitet og varme produseres fra gass, kull, olje, søppel, biomasse, vind, vann eller andre fornybare energikilder?

Uansett, så er teknologibehovet stort. Det er mye å tjene på å finne effektive og miljøvennlige løsninger for forbrenningsteknologier, avgassrensing, varmepumper og energisparing. Hvordan kan tiltak på brukersiden i bygninger eller industri påvirke utviklingen i kraftmarkedet? Dette er viktige spørsmål som vil bli belyst i studiet.

Studiet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

Aktuelle emner i bachelor i fornybar energi:
Matematikk og statistikk, Bioenergi, Vannkraftanlegg, Elektriske energisystemen og fjernvarme, Termodynamikk og varmelære, Miljø og samfunn, Vindkraft, Energisystem, Energimarked, Bedriftsøkonomi, Prosjektledelse og Bacheloroppgave.

Sentrale områder er:

  • energiledelse
  • energiplanlegging for utnyttelse av fleksible energisystemer
  • energibruk i eksisterende og nye bygg
  • distribusjon av varme og energi
  • utnyttelse av alternative energikilder
  • energibruk i småhusholdninger og industri
  • lokal og landsdekkende energiproduksjon

Karrieredag

Karrieredag

Bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjon

Ingeniør Bygg

Ingeniør Bygg

Ingeniør Elektro

Elektro

Ingeniør Maskin

Ingeniør Maskin

Teknologi, design og ledelse

Teknologi, design og ledelse

Geomatikk

Geomatikk

Byggledelse

Byggledelse

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing