Karrieredag

Karrieredag

Karrieredag

Høgskolen i Gjøvik og linjeforeningene arrangerer for åttende år på rad karrieredag. Karrieredagen er et arrangement hvor det fortrinnsvis ønskes å gi motivasjon til studentene om har påbegynt et studium, og som en del av dette gi studentene kjennskap til framtidige arbeidsgivere og jobbmuligheter. Dette er selvfølgelig også en dag der bedrifter knytter tettere bånd med studenter som etter hvert skal ut i arbeidslivet, og en mulighet til å få tak i sommervikarer.

Arrangementet

Vårt ønske er en karrieredag hvor vi samler ulike bedrifter på stands i våre lokaler på Høgskolen. Hvert år har arrangementet hatt mellom 15 – 30 bedrifter, både store og små. Bedriftene får muligheten til å markedsføre seg selv ved å fortelle om sin bedrift, om jobbmuligheter og gi studentene en tilknytning til bedriften. På denne måten håpes det å knytte relasjoner opp mot fremtidige arbeidsmuligheter, samt gi studentene økt motivasjon for å lære.

Neste karrieredag blir arrangert i oktober 2014. Ta gjerne kontakt med oss om dere ønsker å komme.

Vi har også en egen hjemmeside for karriererdagen http://www.karrieredag.no

Bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjon

Ingeniør Bygg

Ingeniør Bygg

Ingeniør Elektro

Elektro

Ingeniør Maskin

Ingeniør Maskin

Fornybar Energi

Fornybar energi

Teknologi, design og ledelse

Teknologi, design og ledelse

Byggledelse

Byggledelse

Sustainable Manufacturing

Sustainable Manufacturing