Bedre beredt med «GeoKlar»13/11/14

10. desember arrangerer GeoForum og Kartverket den nasjonale beredskapskonferansen «GeoKlar» på Sundvolden hotel i Hole kommune. De ønsker å stimulere til bedre beredskap og økt samhandling mellom beredskapsaktører gjennom ny, nasjonal beredskapskonferanse hvor geodata står sentralt. 

Kart og geodata er et viktig informasjonsgrunnlag for nasjonale nødetater og beredskapsorganisasjoner, og gode kart over sjø og land er avgjørende for enhver kriseplanlegging og – håndtering. Konferansen skal synliggjøre hvilke data som er tilgjengelig i dag, og vise hvordan et felles kartgrunnlag kan skape bedre samhandling mellom aktørene i en beredskapssituasjon.

Dette er en konferanse som er meget aktuell for geomatikk og GIS-studenter ved Høgskolen i Gjøvik. Studenter deltar for halv pris.

Les mer om konferansen her!